(+34) 93 280 26 90
rqr@coac.net

El nostre estudi treballa tant en l'àmbit públic com en el privat, abordant sempre els projectes des d'una òptica urbana i de relació amb l'entorn. Els principals camps de treball són la rehabilitació, els equipaments públics, l’habitatge i projectes d'espai urbà i infraestructures.Pere Joan Ravetllat és doctor arquitecte per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i Catedràtic d'universitat des de 2017. Professor de projectes a l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB) i director de la línia de Rehabilitació i Restauració arquitectònica del MBArch ETSAB UPC. Professionalment ha desenvolupat la seva activitat amb Carme Ribas fins l’any 2017, i actualment col·labora amb Albert Clèries i Joan Valls, integrants de l’estudi, com a coautors. 


The work of our study focuses either public and private commissions, always approaching to projects from an urban point of view. The main fields of work are rehabilitation, facilities, public housing and projects of urban space and infrastructure.
Pere Joan Ravetllat is PhD Architect by the Polytechnic University of Catalonia (UPC) and  University professor since 2017. He teaches at Barcelona School of Architecture (ETSAB) and is director of the Architectural Rehabilitation and Restoration line of the MBArch ETSAB UPC. Professionally, he has developed his activity with Carme Ribas until 2017, and currently collaborates with Albert Clèries and Joan Valls, members of the study, as co-authors.  

Nuestro estudio trabaja tanto en el ámbito público como en el privado, abordando los proyectos desde una óptica urbana y de relación con el entorno. Los principales campos de trabajo son la rehabilitación, los equipamientos públicos, la vivienda y proyectos de espacio urbano e infraestructuras.
Pere Joan Ravetllat es doctor arquitecto por la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) y Catedrático de universidad desde 2017. Profesor de proyectos en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona (ETSAB) y director de la línea de Rehabilitación y Restauración arquitectónica del MBArch ETSAB UPC. Profesionalmente ha desarrollado su actividad junto a Carme Ribas hasta el año 2017, y actualmente colabora con Albert Clèries y Joan Valls, integrantes del estudio, como coautores.