ravetllat arquitectura

 Aqüeducte de Can Cuiàs 

in progress

Aqüeducte de Can Cuiàs


El projecte té com a objectiu condicionar els accessos de l’aqüeducte de Can Cuiàs i la seva adequació per al canvi d’ús en passera per a vianants. L’element patrimonial farà de futur enllaç entre els dos barris de Can Cuiàs i Ciutat Meridiana,

Can Cuiàs Aqueduct  


The project is willing to set up the access to Can Cuiàs aqueduct and its adjustment to change its use into a pedestrian high line. The patrimonial structure will remain as a future link between Can Cuiàs and Ciutat Meridiana neighbours. 

Acueducto de Can Cuiàs


El proyecto tiene como objetivo acondicionar los accesos al acueducto de Can Cuiàs y su adecuación para el cambio de uso en pasarela para peatones. El elemento patrimonial servirá como futuro enlace entre los barrios de Can Cuiàs y Ciutat Meridiana.
Any: 2021 - in progress
Autors: Ravetllat arquitectura (Pere Joan Ravetllat)
Col·laboradors: Esteyco (estructures)
© All rights reserved, Nota Legal y cookies