ravetllat arquitectura

 Coberta de la nau 1 de Can Bagaria 


Coberta de la nau 1 de Can Bagaria


Can Bagaria és un conjunt fabril d’estil modernista, construït l’any 1925 per Modest Feu i Estrada i catalogat dins del patrimoni de Cornellà de Llobregat. El conjunt té una singularitat especial degut al tipus de construcció modernista industrial d’obra vista de les naus, a la solució constructiva de les cobertes i a la gran importància arquitectònica i testimonial que constitueixen.

L’edifici es troba actualment en mal estat de conservació, amb patologies diverses derivades de les filtracions d’aigua i del pas del temps. El projecte té per objectiu la resolució dels problemes d’estanquitat i aïllament, amb un sistema d’actuació que permeti ser executat sense afectar les voltes de mocador interiors.

Nave 1’s roof from Can Bagaria  


Can Bagaria is a modernist factory complex built in the 1925 by Modest Feu i Estrada and listed as a patrimonial value by its city, Cornellà de Llobregat. The ensemble has some singularity due to the type of industrial modernist construction of brick walls, due to the construction solution of the different buildings and also to the great architectural and testimonial figure that it represents.

The building is now in a bad conservation state due to different pathologies product of water leaks and over time. The project aims to solve the water tightness and its isolation problems, with an actuation system that can be executed without affecting the interior handkerchief vault.

Cubierta de la nave 1 de Can Bagaria


Can Bagaria es un conjunto fabril de estilo modernista, construido el año 1925 por Modest Feu i Estrada y catalogado dentro del patrimonio de Cornellà de Llobregat. El conjunto tiene una singularidad especial debido al tipo de construcción modernista industrial de obra vista de las naves, a la solución constructiva de las cubiertas y a la gran importancia arquitectónica y testimonial que constituyen. 

El edificio se encuentra actualmente en un mal estado de conservación, con diversas patologías derivadas de las filtraciones de agua y del paso del tiempo. El proyecto tiene por objetivo la resolución de los problemas de estanqueidad y aislamiento, con un sistema de actuación que permita ser ejecutado sin afectar las bóvedas de pañuelo interior.
Any: 2020
Autors: Ravetllat arquitectura (Pere Joan Ravetllat, Joan Valls)
Col·laboradors: Toledo-Villarreal (arquitectes tècnics)
© All rights reserved, Nota Legal y cookies