ravetllat arquitectura

 Espai polivalent al Mercat de Sant Antoni 


Espai Polivalent al Mercat de Sant Antoni


Posteriorment a la remodelació del Mercat de Sant Antoni s’ha decidit incorporar una sala polivalent, un espai on podran tenir lloc petits actes o manifestacions culturals. Situada a la planta -1, sota les escales d’entrada des del Carrer Urgell, l’accés es produeix just en un dels extrems de la contraescarpa, configurant un dels finals de l’espai fossat.

Multi-purpose space in Sant Antoni’s Market  


After the refurbishment of Sant Antoni’s Market, it was decided to include a multi-purpose space which aims to be used for small events or cultural manifestations. Located in the -1 floor, under the entrance stairs of Urgell Street, the access appears just at the end of the counterscarp, setting up one of the endings for the rampart old pit.

Espacio Polivalente en el Mercado de Sant Antoni


Posteriormente a la remodelación del Mercado de Sant Antoni se ha decidido incorporar una sala polivalente, un espacio donde podrán tener lugar pequeños actos o manifestaciones culturales. Situada en la planta -1, bajo las escaleras de entrada des de la Calle Urgell, el acceso se produce justo en uno de los extremos de la contraescarpa, configurando uno de los finales del antiguo foso de la muralla.
Any: 2020 - 2021
Autors: Ravetllat arquitectura (Pere Joan Ravetllat)
Col·laboradors: Toledo-Villarreal (arquitectes tècnics), Miquel Camps (instal·lacions)
Fotografies: Adrià Goula
© All rights reserved, Nota Legal y cookies