ravetllat arquitectura

 Espai Veïnal 


Espai Veïnal al Mercat de Sant Antoni


Dins de la remodelació del Mercat de Sant Antoni, i fruit del procés participatiu amb els veïns del barri, s'ha decidit incorporar un espai veïnal polivalent. Situat a la planta -1 des d'on es produeix l'accés principal, forma part del conjunt d'activitats que s'incorporen al fossat de les antigues muralles.

Un espai que es planteja com a continuïtat de la intervenció en el lloc arqueològic i manté gran part de les seves característiques com el paviment, l'alçada de sostre, les safates d'instal·lacions, etc. El seu vestíbul es planteja com un lloc versàtil, espai de trobada i apte també per a petits actes comunitaris. Un àmbit de geometria irregular des d'on s'accedeix a les diferents activitats que conformen l'equipament i que està caracteritzat per un arrambador perimetral i continu de fusta que incorpora portes, elements de senyalització, etc.

En definitiva, el nou espai veïnal, s'integra en el conjunt arqueològic, afegint-se a les activitatsde l'espai fossat com un actiu element dinamitzador del barri.

Neighborhood space in the Sant Antoni Market  


As part of the remodeling of the Sant Antoni Market, and following a participatory process with the residents of the neighborhood, it was decided to incorporate a versatile communal space to the building. Located on floor -1, where the main access is, it is part of the set of activities that are included in the moat of the ancient walls.

This space is designed as a continuation of the intervention in the archaeological site and maintains many of its features, such as the pavement, ceiling height, installation trays, etc. Its lobby is designed as a versatile space, a meeting spot, and is also suitable for small community events. The ambit has an irregular geometry, and provides access to the different activities that make up the facility. It is characterized by a continuous perimeter wooden panel that incorporates doors, signage, etc.

In short, the new communal space is integrated into the archaeological site, adding to the activities of the moat space as an active dynamizing element of the neighborhood.

Espacio Vecinal en el Mercado de Sant Antoni


Dentro de la remodelación del Mercado de San Antonio, y fruto del proceso participativo con los vecinos del barrio, se ha decidido incorporar un espacio vecinal polivalente. Situado en la planta -1 desde donde se produce el acceso principal, forma parte del conjunto de actividades que se incorporan al foso de las antiguas murallas.

Un espacio que se plantea como continuación de la intervención en el lugar arqueológico y mantiene gran parte de sus características como el pavimento, la altura de techo, las bandejas de instalaciones, etc. Su vestíbulo se plantea como un lugar versátil, espacio de encuentro y apto también para pequeños actos comunitarios. Un ámbito de geometría irregular desde donde se accede a las diferentes actividades que conforman el equipamiento y que está caracterizado por un empotrador perimetral y continuo de madera que incorpora puertas, elementos de señalización, etc.

En definitiva, el nuevo espacio vecinal se integra en el conjunto arqueológico, añadiéndose a las actividades del espacio foso como un activo elemento dinamizador del barrio.
Any: 2018 - 2022
Autors: Pere Joan Ravetllat, Carme Ribas
Col·laboradors: Toledo-Villarreal (Arquitectes tècnics), IPAE (Instal·lacions)
Fotografies: Adrià Goula
© All rights reserved, Nota Legal y cookies