ravetllat arquitectura

 Fàbrica Marfà 


Fàbrica Marfà


El projecte consisteix en la rehabilitació de l’antiga fàbrica tèxtil Marfà com a centre cívic i biblioteca. El fort caràcter de la nau determina el nivell d’intervenció del projecte. Es decideix enderrocar totes les edificacions no originals per accentuar el volum principal i dissenyar una nova extensió en planta baixa que organitzi l’espai públic i l’entrada. A l’interior s’evita col·locar falsos sostres i revestiments opacs per posar en relleu l’estructura original de la nau.

Marfà Factory


The project consists on the rehabilitation of the former textile factory Marfà as a civic centre and library. The strong character of the building determined the level of the intervention. It is decided to demolish all the non-original buildings to accentuate the main volume. A new extension on the ground-floor organizes the public space and the entrance. In the interior, we avoided dropped ceilings and opaque coatings to highlight the original structure.

Fábrica Marfà


El proyecto consiste en la rehabilitación de la antigua fábrica textil Marfà como centro cívico y biblioteca. El fuerte carácter de la nave determina el nivel de intervención del proyecto. Se decide demoler todas las edificaciones no originales para acentuar el volumen principal y diseñar una nueva extensión en planta baja que organice el espacio público y la entrada. En el interior se evita colocar falsos techos y revestimientos opacos para poner de relieve la estructura original de la nave.
    · Primer premi Ex-aequo als XV Premis d’Arquitectura de les comarques de Girona 2012.
    · Finalista als Premis Catalunya Cosntrucció 2012 - Intervenció en edificació existent.
Publicacions
“INDE. Informació i debat”, Novembre 2007, pàg. 68, ISSN: 1134-0223, Barcelona, 2007 
“Habitatge i construcció”, pàg. 5, Revista del Gremi de Promotors i constructors d’Edificis de Girona, D. Legal: GI-1976/91, Portada. Girona, 2012
“L’informatiu”, nº333. Premis Catalunya Construcció, pàg. 24, CAATEEB, ISSN: 1132-2802, Barcelona, 2012
“Tot Girona”, nº33, pàg. 82-86, D. Legal: GI-351-2010, Girona, 2013
“L’informatiu”, nº336. Tècnica. Rehabilitació i Restauració, pàg. 62-72, CAATEEB, ISSN: 1132-2802, Barcelona, 2013
“La transformació dels edificis industrials tèxtils a Catalunya”, pàg. 104-109,  Pere Joan Ravetllat, Cèsar Díaz. Grup de recerca REARQ. UPC,  DL: B 12526-2017, ISBN : 978-84-9880-657-1, Barcelona, 2017
Any: 2008 - 2011
Autors: Pere Joan Ravetllat, Carme Ribas, Olga Schmid
Col·laboradors: Toledo-Villarreal (arquitectes tècnics), Static (estructures), JG Ingenieros (instal·lacions)
Fotografies: Adrià Goula
Mark
© All rights reserved, Nota Legal y cookies