ravetllat arquitectura

 Front fluvial Besòs   

Front fluvial Besòs


Amb aquesta segona fase del Front Fluvial de Santa Coloma de Gramenet, es pretén:
- Garantir l’obertura de la ciutat al riu establint continuïtats visuals i generant nous espais públics. La nova plaça central, anomenada Plaça de les Cultures, vol afavorir la permeabilitat entre el riu i la ciutat.
- Resoldre la doble escala que el lloc presenta compatibilitzant la resposta a la nova façana fluvial amb la voluntat d’integrar l’edificació amb el teixit urbà existent.
- Permetre que els nous habitatges gaudeixin majoritàriament d’unes òptimes condicions de vistes i assolellament.

Besòs fluvial front


In this second phase of Santa Coloma de Gramenet’s riverfront, the aim is:
- To guarantee the opening of the city to the river establishing visual continuities and generating new public spaces. The new central square, called Cultures Square, aims to favour the permeability between river and city.
- To solve the double scale of the location making compatible the answer to the new riverfront façade with the will to integrate the building within the existing urban grid.
- To allow the new dwellings to enjoy mostly optimum views and sunlight.

Frente fluvial Besòs


Con esta segunda fase del Frente Fluvial de Santa Coloma de Gramenet, se pretende:
- Garantizar la abertura de la ciudad al río estableciendo continuidades visuales y generando nuevos espacios públicos. La nueva plaza central, denominada Plaza de las Culturas, busca favorecer la permeabilidad entre el río y la ciudad.
- Resolver la doble escala que el lugar presenta compatibilizando la respuesta a la nueva fachada fluvial con la voluntad de integrar la edificación con el tejido urbano existente.
- Permitir que las nuevas viviendas disfruten mayoritariamente de unas óptimas condiciones de vistas y asoleamiento.

    · Finalista i menció als Premis d’Habitatge social de Catalunya 2007 (Fase I)
    · Pre-finalista a la XI Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo 2011 (Fase II)
    · Obra seleccionada a la 1a Mostra d’Arquitectura de Barcelona, edificis d’ús residencial de promoció pública 2014 (Fase II)
Publicacions Fase I
“a+”, 40 edificios para vivienda colectiva de promoción pública. Nov 2007, pàg. 98, D. Legal: M-44549-2005, Barcelona, 2007
“INDE. Informació i debat”, Maig 2008, D.Legal: B 49372-2000, Barcelona, 2008
“El Periódico”, Monogràfics: Promoció de vivenda pública. Abril 2008, Barcelona, 2008
“Conarquitectura”, nº35, pàg. 102, ISSN-1578-0201, Madrid, 2010
Publicacions Fase II
“125 años de diseño. Tejerías Covadonga”, pàg. 18-19, Muriedas, Cantabria, 2011
“XI Bienal de Arquitectura y Urbanismo”, ISBN: 978-84-937857-8-9, Fundació Caixa d’Arquitectes. Madrid, 2011
“Barcelona. Guia d’Arquitectura Moderna”, projecte Q14, ACTAR / Ajuntament de Barcelona, ISBN: 978-84-96954-18-2, Barcelona, 2013
Any: 2007 - 2010
Autors: Pere Joan Ravetllat, Carme Ribas, Gabriel Lerma (Fase I i II), Marta Peris (Fase I)
Col·laboradors: Olga Schmid (arquitecta), Ángel Rodríguez, José Luis de la Fuente (arquitectes tècnics), Static (estructures), Briz-Fumadó (instal·lacions)
Fotografies: Adrià Goula
Mark LOREM IPSUM
© All rights reserved, Nota Legal y cookies