ravetllat arquitectura

 Habitatges a Granollers 

in progress

Habitatges a Granollers


Els habitatges formen part del conjunt que definirà la trobada del Passeig de la Muntanya amb la rotonda del pont de l’Hospital. Un encreuament urbà important entre les vies del tren i la carretera de Granollers a Cardedeu, que servirà com a nova porta de la ciutat, integrat en un recent parc que ja ha començat a prendre forma.

S’ha buscat una planta racional que doni bona qualitat espacial i ambiental a tots els habitatges, amb una articulació en diagonal dels principals espais de cada unitat augmentant la sensació d’amplitud i afegint riquesa les relacions interiors. La galeria contínua fa més amable la relació amb l’exterior i actua com a coixí climàtic, creant espais intermedis aprofitables.

Housing in Granollers  


This housing promotion is part of the ensemble which will form the merge between Passeig de la Muntanya and the Hospital bridge roundabout. An important urban intersection between the train rail and the road from Granollers to Cardedeu, which will serve as a new door to the city, integrated in a recent park which is starting to take shape.

A rational plan that offers good spatial and environmental quality in all housing units. To increase the width sensation and the interior relationships, the unit has been designed through a diagonal articulation of the main spaces. The continuous gallery evokes the building’s relationship with the exterior and serves as a climate foyer, creating intermediate and useful spaces.

Viviendas en Granollers


Las viviendas forman parte del conjunto que definirá el encuentro entre el Passeig de la Muntanya y la rotonda del puente del Hospital. Un importante cruce urbano entre las vías del tren y la carretera de Granollers a Cardedeu, que servirá como nueva puerta a la ciudad, integrada en un reciente parque que ya ha comenzado a tomar forma.

Se ha buscado una planta racional que ofrezca buena calidad espacial y ambiental en todas las viviendas, con una articulación en diagonal de los principales espacios de cada unidad aumentando la sensación de amplitud e incorporando riqueza en las relaciones interiores. La galería continua hace más amable la relación con el exterior y actúa como cojín climático, creando espacios intermedios aprovechables.
Any: 2021 - in progress
Autors: Pere Joan Ravetllat, Joan Valls
Col·laboradors: AT3 (arquitectes tècnics), Santi Velasco (instal·lacions), Static (estructures)
© All rights reserved, Nota Legal y cookies