ravetllat arquitectura

 La Remunta 

Consolidació de La Remunta


El projecte contempla la consolidació estructural i la restauració de l’envolupant (façanes i cobertes) de quatre edificis del recinte de l’antiga caserna de La Remunta a L’Hospitalet de Llobregat, destinat inicialment a la cria de cavalls per part de l’exèrcit. Actualment, la major part d’aquest antic recinte s’ha convertit en parc públic.

L’encàrrec no comporta la posada en funcionament dels edificis, alguns dels quals encara no tenen ús definit. Aquestes actuacions tenen la finalitat de que no pateixin processos de degradació mentre se’n decideix el seu destí definitiu i de fer-los compatibles amb la utilització del parc.

Renovation of La Remunta 


The project contemplates the structural consolidation and restoration of the envelope (façade and roofs) of four buildings from the old barracks of La Remunta in L’Hospitalet de Llobregat, originally destined to horse breeding by the army. Nowadays, most parts of the old complex have become a public park.

The commission doesn’t require a specific use of the buildings, and some of them don’t have yet a defined future use. These operations have the goal of keeping it from degrading while their future use is decided, and then making them compatible with the use of the space as a park.

Consolidación de La Remunta


El proyecto contempla la consolidación estructural y la restauración de la envolvente (fachadas y cubiertas) de cuatro edificios del recinto de la antigua caserna de La Remunta en L’Hospitalet de Llobregat, destinado inicialmente a la cría de caballos por parte del ejército. Actualmente, la mayor parte de este antiguo recinto se ha convertido en parque público.

El encargo no conlleva la puesta en funcionamiento de los edificios, algunos de los cuales todavía no tienen un uso definido. Estas actuaciones tienen la finalidad de que no sufran procesos de degradación mientras se decide su destino definitivo y de hacerlos compatibles con el uso del parque.
    · Obra seleccionada als Premis Catalunya Construcció - Intervenció en edificació existent 2017.
    · Obra seleccionada al Premi Europeu d’Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic AADIPA 2017.
Publicacions
“European Award for Architectural Heritage Intervention AADIPA”, ISBN: 978-84-96842-71-7, Barcelona, 2019

Any: 2013 - 2015
Autors: Pere Joan Ravetllat, Carme Ribas, Olga Schmid
Col·laboradors: Cèsar Díaz (arquitecte), Toledo-Villarreal AT (arquitectes tècnics), Static (estructura)
Fotografies: Adrià Goula

Mark
© All rights reserved, Nota Legal y cookies