ravetllat arquitectura

 Mercat provisional d’Horta


Mercat provisional d’Horta


L’emplaçament del nou mercat provisional d’Horta és una oportunitat per potenciar l’encreuament entre dues artèries de desenvolupament urbà i ecosistèmic de tres barris diferents: Horta, el Carmel i La Clota.

El projecte proposa una estratègia d’optimització de la inversió i els recursos mitjançant dos temps. Es planteja aprofitar la construcció de la nova coberta del mercat provisional com a infraestructura productiva amb voluntat d’esdevenir permanent i convertir-se en un element urbà de suport d’activitats veïnals, refugi climàtic i proveïdor d’energia renovable pel barri. Una estructura que inicialment és generadora d’espai i suport de les instal·lacions necessàries del mercat provisional, però que també està pensada per no ser desmuntada i així romandre al lloc.

Horta temporary market  


The location of the new Horta temporary market is an opportunity to improve the crossing between two main urban and ecosystem arteries from three different neighborhoods: Horta, Carmel and Clota.

The project proposes a strategy of investment and resources optimization across two different times. The willing is taking advantage of the new deck construction to understand it as a productive infrastructure, with the aim of resulting permanent and becoming an urban element of support for different neighbor activities, as a climatic refuge and renewable energy supplier for the district. A structure which initially is generator of the space and serves as a support for the necessary facilities for the temporary market, but also able for sheltering, thought not to disassemble and remain therefore in the place.

Mercado provisional de Horta


El emplazamiento del nuevo mercado provisional de Horta es una oportunidad para potenciar el encuentro entre dos arterias de desarollo urbano y ecosistémico de tres barrios diferentes: Horta, el Carmel y la Clota.

El proyecto propone una estrategia de optimización de la inversión y los recursos empleados mediante dos tiempos. Se plantea aprovechar la construcción de la nueva cubierta del mercado provisional como una infraestructura productiva con voluntad de resultar permanente y convertirse en un elemento urbano de soporte para actividades vecinales, refugio climático y proveedor de energía renovable para el barrio. Una estructura que inicialmente es generadora del espacio y sirve como soporte de las instalaciones necesarias del mercado provisional, pero también  esta pensada para no ser desmontada y así permanecer en el lugar.
Any: 2021 - 2023
Autors: Ravetllat arquitectura (Pere Joan Ravetllat) + Carles Enrich Studio
Col·laboradors: AIA (instal·lacions). Esteyco (estructures), Ànima Barcelona + BAM7 Tècnics ( Arquitectes tècnics), Toledo Villareal ( Arquitecte tècnic).
Fotografies: Adrià Goula
© All rights reserved, Nota Legal y cookies