ravetllat arquitectura

 Parc de Sa Riera 


Parc de Sa Riera


Aquesta gran zona verda suposa un tall en la continuitat de la trama urbana, degut no només a la seva dimensió sinó també a la seva topografia deprimida, pròpia d’una riera. Aquesta característica de l’espai actualment existent, lluny de ser un defecte, ajuda a consolidar la seva gran dimensió. És per potenciar encara més aquesta qualitat de reserva verda que la circulació rodada és considerada perimetral, evitant l’entrada de vehicles a l’interior del parc, en aquesta vessant on s’ubiquen alguns petits edificis relacionats amb el lleure: bar, serveis, etc.

Sa Riera park


This huge green space means a break in the continuity of the urban grid, not only because of its dimension but also due to its depressed topography, typical of a river. This characteristic of the existing space, far from being a weakness, helps to consolidate its large scale. It is in the course of strengthening its green reserve quality, that the vehicle circulation is perimetral, avoiding the entrance of vehicles inside the park, where some small leisure related buildings are placed: bar, services, etc.

Parque de Sa Riera


Esta gran zona verde supone un corte en la continuidad de la trama urbana, debido no solo a su dimensión sino también a su topografía deprimida, propia de una riera. Esta característica del espacio actualmente existente, lejos de ser un defecto, ayuda a consolidar su gran dimensión. Para potenciar aún más esta cualidad de reserva verde, la circulación rodada se considera perimetral, evitando la entrada de vehículos en el interior del parque en esta vertiente donde se ubican algunos pequeños edificios relacionados con el ocio: bar, servicios, etc.
       · Obra seleccionada per a la 5a Biennal Europea de Paisatge 2008.        
Publicacions
“Tempesta i ímpetu”, pàg. 253, Catàleg de la V Biennal Europea del Paisatge 2008, ISBN: 978-84-937857-1-02, Barcelona, 2009
“Paisea. Revista de paisajismo”, nº11. Periferia, pàg. 22-25, ISSN: 1887-2557, València, 2009
Any: 2003 - 2007
Autors: Pere Joan Ravetllat, Carme Ribas, Manuel Ribas, Carles Casamor, Marta Gabàs, Anna Ribas
Col·laboradors: Gecsa (enginyeria)
Fotografies: Mandarina creativos

Mark
© All rights reserved, Nota Legal y cookies