ravetllat arquitectura

 Passera a Lleida 
Passera a Lleida


Entesa més com a itinerari que com a lloc d’estada, pretén no esborrar mai la percepció d’estar suspès a una cota alta sobre el llit del riu. Tot això ha dut a dimensionar-la ajustadament per a fer compatible el pas de vianants i bicicletes, i permetre el trànsit eventual de vehicles de servei.

Participa de la mateixa idea l’esforç en atravessar tot el llit del riu amb dos únics nuclis de pilars i sense cap altre element que alteri l’essència del pont, entès com a itinerari.

Footbridge in Lleida


Thought more as an itinerary rather than a place to stay, it aims not to ever forget the perception of being suspended at a higher height than the riverbed. This has resulted in adjusting its dimensions to make it compatible with pedestrians, bicycles, and allow for the punctual transit of service vehicles.

In this same idea goes the effort of crossing the river with just two cores of columns and no other elements altering the essence of the bridge, understood as an itinerary.

Pasarela en Lleida


Entendida más como itinerario que como lugar de estancia, pretende no eliminar nunca la percepción de estar suspendido a una cota alta sobre el lecho del río. Todo esto ha conducido a dimensionarla ajustadamente para hacer compatible el paso de peatones y bicicletas, y el tránsito eventual de vehículos de servicio.

Participa de la misma idea el esfuerzo en atravesar todo el lecho del río con dos únicos núcleos de pilares y sin otro elemento que altere la esencia del puente, entendido como itinerario.
       · Finalista als Premis FAD d’Espais exteriors 2004.   
       · Primer premi d’espais exteriors a la Mostra d’Arquitectura de les Terres de Lleida 2005.   
       · Guanyador d’Espanya a l’Europan Steel Design Awards 2005.   
Publicacions
“Dau”, nº11, pàg. 52-53, ISSN: 1137-8883, Lleida, 2000 // nº23, pàg. 34-37, ISSN: 1137-883, Lleida, 2004
“Anuari d'arquitectura ibèrica. Premis FAD 2004”, pàg. 150-152, ISBN: 84-609-1309-8, Barcelona, 2004
“ON”, nº253, pàg. 264-273, ISSN: 0210-2080, Barcelona, 2004
“1a mostra d’arquitectura de les terres de Lleida”, pàg. 92-93, ISBN 84-96185-44-3, Lleida, 2005
“INDE. Informació i Debat”, Gener 2004, pàg. 55, ISSN: 1134-0223, Barcelona, 2004
“INDE. Informació i Debat”, Abril 2005, pàg. 20, ISSN: 1134-0223, Barcelona, 2005
“European Steel Design Awards 2005”, pàg. 34-35, ISBN: 2-9523318-1-2, Brussels, 2005
“Forma y tipo en el arte de construir puentes”, Miguel Aguiló, pàg. 347, ISBN: 978-84-96775-26-8, Madrid, 2008
Any: 2001 - 2003
Autors: Pere Joan Ravetllat, Carme Ribas, Nicolás Markuerkiaga, Daniel Mòdol
Col·laboradors: Esteyco (enginyeria)
Fotografies: Lourdes Jansana
Mark
© All rights reserved, Nota Legal y cookies