ravetllat arquitectura

 Plaça Lesseps 


Plaça Lesseps


Hem adoptat com a premisa la voluntat de desfer el caràcter de nus viari que actualment té la plaça per a recuperar-la com a espai cívic i amb una millor relació amb els carrers i l’edificació que l’envolten. Això significa desfer tots els túnels peatonals i els de connexió rodada de la Ronda amb els altres eixos. Sempre, però, mantenint l’actual pas soterrat de la circulació de creuer de la Ronda del Mig. Aquesta decisió, a part de millorar clarament la utilització de la plaça per part dels ciutadans, permet també resoldre la deficient situació actual de la part inferior de l’Avinguda de l’Hospital Militar i la trobada de Príncep d’Astúries amb Gran de Gràcia.

Lesseps Square


We have adopted as a premise the will to undo the road junction character that the square has and aims to recover it as a civic space with a better relationship with surrounding roads and buildings. This means removing all pedestrian tunnels and those connecting the Ronda with other axes. Always, however, maintaining the existing underground crossing road from Ronda del Mig. This decision, apart from improving clearly the use of the square for citizens, allows as well to solve the deficient existing situation from the bottom part of the Hospital Militar Avenue and the intersection with Príncep d’Astúries and Gran de Gràcia.

Plaza Lesseps


Hemos adoptado como premisa la voluntad de deshacer el carácter de nudo viario que actualmente tiene la plaza para recuperarla como espacio cívico y con una mejor relación con las calles y edificios que la rodean. Eso significa deshacer todos los túneles peatonales y los de conexión rodada de la Ronda con otros ejes. Pero siempre manteniendo el paso subterráneo actual de la circulación de cruce de la Ronda del Mig. Esta decisión, aparte de mejorar claramente el uso de la plaza por parte de los ciudadanos, permite también resolver la deficiente situación actual de la parte inferior de la Avenida de l’Hospital Militar y el encuentro de Príncep d’Astúries con Gran de Gràcia.
       · Finalista a la 2a Biennal Europea de Paisatge 2002.   
Publicacions
“Barcelona 1979-2004. Del desenvolupament a la ciutat de qualitat”, pág. 176-177, ISBN: 84-7609-909-6 Barcelona, 1999
“Jardines insurgentes. Arquitectura del paisaje en Europa”, Catálogo de la 2a Bienal Europea de Paisaje 2001, ISBN: 84-932542-1-5, Barcelona, 2002
“PAISEA. Revista de paisajismo”, nº9. La Plaza, pág. 66-69, ISSN: 1887-2557, Valencia, 2009
“Arquitecturas sin lugar. 1968-2008”, Exposició Centre d’Arts Santa Mònica, Barcelona, 2009
Any: 1998
Autors: Pere Joan Ravetllat, Carme Ribas
Col·laboradors: Ramon Auset (arquitecte tècnic), Static (estructures), Pere Largo (instal·lacions)
Mark
© All rights reserved, Nota Legal y cookies