ravetllat arquitectura

  Reurbanització de la Plaça Verdum


Reurbanització de la Plaça Verdum


Per solucionar els desnivells i millorar la connexió entre les diverses plataformes que conformen la plaça, s'incorporen grans jardineres amb vegetació, aprofitant les grades ja existents. A més, es realitza una renovació del mobiliari urbà i s'instal·la una àrea de jocs infantils.

L'objectiu principal és crear espais renovats i millorats que responguin als valors de durabilitat, integració amb l'entorn, optimització dels recursos energètics i l'adaptabilitat i flexibilitat davant de possibles canvis. El projecte s'emmarca dins del Pla de Barris de Roquetes – Verdun, i sorgeix com a resposta a les demandes dels veïns.

Renovationt of Verdum Square  


To solve the unevenness and improve the connection between the various platforms that make up the square, large planters with vegetation are incorporated, taking advantage of the existing stands. In addition, urban furniture is renovated, and a children's play area is installed.

The main objective is to create renovated and improved spaces that respond to the values of sustainability, integration with the environment, optimization of energy resources, and adaptability and flexibility in the face of possible changes. The project is part of the Roquetes - Verdun Neighborhood Plan and arises in response to the demands of the residents.

Reurbanización de la Plaza Verdum


Para solucionar los desniveles y mejorar la conexión entre las diversas plataformas que conforman la plaza, se incorporan grandes jardineras con vegetación, aprovechando las gradas ya existentes. Además, se realiza una renovación del mobiliario urbano y se instala un área de juegos infantiles.

El objetivo principal es crear espacios renovados y mejorados que respondan a los valores de durabilidad, integración con el entorno, optimización de los recursos energéticos y adaptabilidad y flexibilidad ante posibles cambios. El proyecto se enmarca dentro del Plan de Barrios de Roquetes - Verdun y surge como respuesta a las demandas de los vecinos.
Any: 2021 -
Autors:Pere Joan Ravetllat i Bruguers Gallego
Col·laboradors: MS Paisatge (paissatgistes: Mireia Rubio i Mireia Fernández), Javier Toledo (arquitecte tècnic)

© All rights reserved, Nota Legal y cookies