ravetllat arquitectura

 Superilla Sant Antoni 


Superilla Sant Antoni


La finalització de la remodelació del Mercat de Sant Antoni ha requerit una nova definició de l’espai públic al seu voltant, ampliant substancialment l’espai per a la vida ciutadana i disminuint la circulació rodada. La cruïlla Borrell-Tamarit es configura com una nova plaça, capaç d’allotjar actes i trobades ciutadanes, mentre als carrers circumdants s’allibera un espai longitudinal d’entre cinc i sis metres d’amplada destinat a l’aparició d’espais amb vegetació i àrees d’estada.

Sant Antoni Superblock  


The end of Sant Antoni’s market refurbishment has required a new definition of its surrounding public spaces, substantially increasing the space for civic life and simultaneously reducing traffic impact. The Borrell-Tamarit street intersection it is redefined as a new square which is able to embrace acts and citizen meetings, meanwhile in the surrounding streets, a longitudinal space between five and six width meters is released to make appear vegetation and resting areas.

Superilla Sant Antoni


La finalización de la remodelación del Mercado de Sant Antoni ha necesitado una nueva definición del espacio público a su alrededor, ampliando sustancialmente el espacio para la vida ciudadana y disminuyendo la circulación rodada. La intersección Borrell-Tamarit se configura como una nueva plaza, capaz de acoger actos y encuentros ciudadanos, mientras que las calles adyacentes liberan un espacio longitudinal de entre cinco y seis metros de ancho, destinado a la aparición de espacios de vegetación y descanso.
    · Projecte seleccionat a la 3a Mostra d’Arquitectura Catalana 2020.
Any: 2017 - 2018
Autors: Pere Joan Ravetllat, Carme Ribas, BAC Engineering
Col·laboradors: Nuno Almeida (paisatgisme)
Fotografies: Adrià Goula
© All rights reserved, Nota Legal y cookies