ravetllat arquitectura

 Urbanització del Passeig Garcia Fària 

Urbanització del Passeig Garcia Fària


La peça a urbanitzar és una franja d’uns 40 m d’amplada i aproximadament 1,3 km de llargària, dividida en tres pastilles per la vialitat que creua la Ronda Litoral. Aquesta franja es divideix al mateix temps en dos subbandes: la cobertura del pàrquing donant a la Ronda i l’espai restant entre l’actual mitjana i el mur de l’aparcament. El projecte parteix d’aquesta consideració i consolida la divisió donant forma a un passeig pavimentat sobre l’aparcament i a una faixa ajardinada.

Garcia Fària boardwalk’s urbanization


The plot to urbanize is a strip of about 40 m wide by 1.3 km long, divided into three segments by the vials crossing Ronda Litoral. This strip is divided itself into two substrips: the covering of the parking facing the Ronda and the resulting space between the existing median strip and the parking wall. The project starts from this consideration and strengthens the division giving shape to a paved boardwalk above the parking and a green band.

Urbanización del Paseo Garcia Fària


La pieza a urbanizar es una franja de unos 40 metros de ancho y aproximadamente 1.3 Km de largo, dividida en tres pastillas para el viario que cruza la Ronda Litoral. Esta franja se divide al mismo tiempo en dos subbandas: la cobertura del parking orientado a la Ronda y el espacio restante entre la actual mediana y el muro del aparcamiento. El proyecto parte de esta consideración y consolida la división dando forma a un paseo pavimentado sobre el aparcamiento y una franja ajardinada.
    · Obra Seleccionada a la III Biennal Europea de Paisatge 2003.
    · Finalista als Premis FAD d’Espais exteriors 2005.   
    · Finalista a la IV Biennal Europea de Paisatge 2006.   

Publicacions
“Quaderns d’arquitectura i urbanisme”, nº240, pàg. 132, ISSN: 1133-8857, Barcelona, 2004
“a+t”, nº26. Espacios Colectivos (In common II), pàg. 120-125, ISSN: 1132-6409 Vitòria, 2005
“Ultimate Landscape Design”, pàg. 252-261,ISBN: 3-8327-9057-8, Barcelona, 2005
“Anuari d'arquitectura ibèrica. Premis FAD 2005”, pàg. 174-177, ISBN: 84-609-5939-2, Barcelona 2005
“L’architecture d’aujourd’hui”, nº363. Paysages, pàg. 80-83, ISSN: 0003-8695 París 2006
“ON”, nº264, pàg. 132-139, ISSN: 0210-2080, Barcelona, 2006
“Diseño de la Ciudad”, nº54, pàg. 50-51, ISSN: 1136-9213, Madrid, 2006
“INDE. Informació i Debat”, Maig 2006, pàg. 40, ISSN: 1134-0223, Barcelona, 2006
“Només amb natura”, pàg. 248, Catàleg de la III Biennal Europea de Paisatge 2003, D. Legal: B. 11888-06, Barcelona, 2007
“BaunetzWoche”, nº85. Special: Modell Barcelona Tunnelparks, www.baunetz.de/baunetzwoche, Berlín, 2008
“a+t”, The Public Chance. Nuevos paisajes urbanos, pág. 328-333, Aurora Fernández Per, Javier Arpa, ISBN 978-84-612-4488-1, Vitòria, 2008
“Atlas de arquitectura del paisaje”, Intervenciones Urbanas, pàg. 344, ISBN 978-84-92463-27-5, Barcelona, 2008
“Paisatge: producte / producció”, pàg. 30, Catàleg de la IV Biennal Europea de Paisatge 2006, ISBN 978-84-96842-33-5, Barcelona, 2008
“L’Industria delle costruzioni. Rivista Tecnica Dell’ance”, pàg. 70-75, D. Legal: 353/2003, Roma, 2009
“Lotus international”, nº139 Landscape Infrastructures. La mediazione della città, pàg.82-83, Milano, 2009
“dlle”, nº1002. Urban Hybrids-Evolution in Regeneration. Spain; Landscape 2010 pp.110-117, ISBN: 978-89-86780-89-5, Seoul, 2010
“BCN Arquitectura. Plànol-Guia”, ISBN: 978-84-96842-53-3, COAC. Barcelona, 2011
“Infrastructural Urbanism. Addressing the In-between”, Thomas Hauck / Regine Keller / Volker Kleinekort (Ed.), pàg. 248-249, ISBN: 978-3-86922-131-1, DOM publishers. Berlín, 2011
“Paisajismo Urbano”, Barcelona Urban Landscape, pàg. 314-321, Ajuntament de Barcelona, ISBN: 978-84-9850-356-2, Barcelona, 2011
“Zlatý Rez”, nº35. Automobile, Architecture and the City, pàg. 24-25, ISSN: 1210-47600, Zlatý Rez Ed. Praha, 2012
“Barcelona. Guia d’Arquitectura Moderna”, projecte U7, ACTAR / Ajuntament de Barcelona, ISBN: 978-84-96954-18-2, Barcelona, 2013
“Walking Barcelona with Gaudí”, pàg. 102-104, Ed. Busan International Architectural Culture Festival (BAF), ISBN: 978-89-968017-5-7, South Korea, 2013
“Ride a bike! Reclaim the city”, pàg. 76-77, Brihäuser Verlag GmbH, ISBN: 978-3-0356-1660-6, Alemanya, 2018
Any: 2002 - 2005
Autors: Pere Joan Ravetllat, Carme Ribas
Col·laboradors: Jordi Castelló, Carles Oliver, Mariana Plana (arquitectes), Gecsa, Esteyco (enginyeria), Mireia Fernández (enginyeria tècnica agrícola), Mireia Rubio (biòloga)
Fotografies: Lourdes Jansana, Roger Casas i Martí Llorens
Mark
© All rights reserved, Nota Legal y cookies